เกี่ยวกับเรา

ดูแลระบบไอทีของลูกค้าเสมือนเป็นสำนักงานของเราเอง


บริษัททำอะไรบ้าง

ประสบการณ์ด้านไอที

มากกว่า 10 ปี

ปัจจุบันบริษัทจะต้องใช้ระบบไอทีช่วยขับเคลื่อนธุรกิจเป็นส่วนสำคัญในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลระบบไอทีให้พร้อมทำงานอยู่เสมอ แต่หากเป็นบริษัทที่มีจำนวนคอมพิวเตอร์ไม่มาก หรือธุรกิจขนาดเล็กอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง หากจะต้องจ้างเจ้าหน้าที่ไอทีประจำ ดังนั้นบริษัทเจนเทค ไอที โซลูชั่น จำกัด จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับบริษัทที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไอทีประจำ ซึ่งจะค่อยช่วยดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้ท่าน เพื่อให้ท่านดำเนินธุรกิจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เสถียนได้อย่างไม่ติดปัญหา 

บริษัท เจนเทค ไอที โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งจากทีมงานที่ทำงานด้านระบบคอมพิวเตอร์/เซิฟเวอร์ ที่มีความพร้อมให้บริการบริษัทที่ขาดพนักงานไอที หรือบริษัทที่ต้องการหาทีมงานช่วยดูแล/แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

และมีสินค้าเกี่ยวกับไอทีจำหน่ายและติดตั้ง เช่น Server, Firewall, Computer, Switch hub, Router, Wireless, IP PBX, IP Phone, Software, Printer, UPS, NAS